rullebanen. Få minutter etter kom Haugland ned på rullebanen uten å ha kontroll over flyet. Også hans fly skar ut og traff “633-. Utrolig nok slapp begge flygerne uskadd fra hendelsen og de materielle skader på flyene var små.

I januar 1981 ble de første mannskapene sendt sørover til 332 skvadron på Rygge for utsjekk på F-16. 331 mottok sine første egne F- 16A i juni samme år. 331 skvadrons Starfightere var formelt sett amerikansk eiendom, og skulle ved utfasing i Norge returneres til USAF som bestemte flyenes videre skjebne. I løpet av juni og juli 1981 ble det mange turer over Nordsjøen til Storbritannia.

Etter kort tid her ble samtlige fly levert til Tyrkia som våpenhjelp. Selv om 331 skvadrons Starfighter-epoke nå var slutt, skulle flytypen fortsatt “raute” over Bodø by i enda noen tid.

Canadair CF-104

Canada kom med i F-104 programmet da det ble bestemt å utruste de åtte kanadiske skvadronene i Europa med denne flytypen. Det var Canadair Ltd. i Montreal som fikk kontrakten den 24. juli 1959. 1 tillegg til 200 CF-104 for det kanadiske flyvåpen, skulle fabrikken levere 140 vanlige F-104G til USAF for videredistribusjon under MAP. også flyets motor ble bygget på lisens i Canada med betegnelsen J79-OEL-7. Den første CF-104 ble fraktet fra Montreal til Lockheed i Palindale for prøveflyging, og den 26. mai 1961 ble flyet tatt opp i luften for første gang. Selv om CF-104 stort sett var identisk med F-104G, var flyet gitt enkelte modifikasjoner. De var utstyrt for etterfylling av drivstoff i luften og de kunne utstyres med en foto-pod under skroget. The Royal Canadian Air Force tok også i bruk to-seters varianten av CF-104 med betegnelsen CF-104D. Flyene ble bygget av Lockheed i et antall på 38 fly. De siste 16 fikk mindre endringer i utstyret og ble levert med typebeteg-nelsen CF-104D Mk II. Det kanadiske flyvåpen reduserte etterhvert sitt engasjement i NAT0s stående styrker i Europa, og en del CF- 104 og toseters CF-104D ble derved overflødige. Flyene ble fløyet til Scottish Aviation Ltd. i Storbritannia for lagring, inntil de eventuelt kunne bli solgt.

På grunn av de mange totalhavariene med Luftforsvarets Northrop F-5, var det ønskelig å redusere antallet skvadroner slik at de øvrige kunne bringes opp til full styrke. Ut ifra en totalvurdering ble 334 skvadron valgt ut til å konvertere fra F-5 til CF-104. Derved fikk man også samtlige F-104 fly samlet på en stasjon. Forhandlinger med kanadiske myndigheter ble fra norsk side innledet i januar 1972. Det danske flyvåpen kom oss imidlertid i forkjøpet og forsvant med de beste flyene. I alt kjøpte Luftforsvaret 22 CF-104 hvorav tre fly var av to-setersvarianten CF104D. Flyene var ved levering blitt malt med grå underside og mørk olivengrønt forøvrig. De skilte seg derfor godt ifta Starfighterne ved 331 skvadron.

I kanadisk tjeneste var flyene benyttet til "deep strike". For å øke rekkevidden var maskinkanonen erstattet med en ekstra drivstofftank En kontrakt om modifisering av flyene ble inngått med Scottish Aviation Ltd. og det første flyet dro over til Storbritannia den 21. desember 1974. Endringene gikk i store trekk ut på å bringe CF-104 flyene våpenmessig opp til samme standard som F-104G. Dette innebar reinstallering av 20 mm M-61 kanonen. Senere ble også radarvarsler, ALR-46 installert. Noe senere ble også flyets radarsystem modifisert i Norge for å gi bedre dekning i air-to-air situasjoner.

334 skvadron

334 skvadron hadde fløyet Northop F-5 siden sommeren 1967, da det i 1972 ble bestemt å konvertere avdelingen til CF104. Anskaffelsen tok sin tid og det første flyet, to-seteren 637, landet i Bodø den våren 1973.

I perioden januar til mars 1974 ble skvadronens Northop F-5 avgitt til andre avdelinger i Luftforsvaret.

Den første øvelsen utenfor Bodø foregikk i august/september 1974 fra Ørland flystasjon. Herfra ble det drevet luft til bakke skyting på Uttian skytefelt. Til erstatning for den manglende kanonen, fikk flyene montert en skytepod på den ene utvendige stasjonen under skroget. Hver pod kunne utrustes med fire 2,75” raketter og fire små øvelsesbomber. Besøket til Ørland ble gjentatt i mai året etter.

I forbindelse med skvadronens 30-års jubileum i juni 1975, ble det for anledningen holdt oppvisning i Bodø med tre CF-104 under betegnelsen “Green Arrows”. Tidligere samme måned hadde 334 deltatt med fire fly under Hjalmar Riiser-Larsens minnestevne på Rygge. I august ble det flytting til Bardufoss for deltakelse i en NATO-øvelse, før programmet for 1975 ble avsluttet med en ukes opphold på Lista i oktober. I mars 1976 ble det igjen flytting til


882 på Bardufoss


860 i sitt rette element

Bardufoss, hvor 334 skulle delta i NATO øvelsen “Atlas Express-. Deployeringene til Bardufoss ble en årlig foreteelse, enten for skytetrening eller for deltakelse i NATO-øvelser.

Den første skvardonsutvekslingen ble gjennomført i 1976, en tur som skulle få konsekvenser. Etter avsluttet besøk på Eggebeck flystasjon i Nord-Tyskland hos den tyske marines MFG 2, ble det i fire av flyene funnett 400 flasker vin og brennevin ved rutinekontroll i Bodø. Det var ikke til å unngå at saken ble kjent langt utover skvadronen og resulterte i store oppslag i dagspressen landet over.

Fra 22.september til 29. ble det tid til besøk med fire fly på Sola i I nesten en måned,

I oktober, var dessuten et fly avgitt fra 334 til testing av en ny type "cluster”-bombe på den svenske flystasjonen Vidsel. Daværende kaptein Steinar Berg deltok i dette arbeidet


Fire CBUs på twinstore-carrier

 

Årene gikk med turer til utlandet, noen sammen med 331 skvadron, samt deltakelse i øvelser og konkurranser hjemme og ute. Fra 1981 var 334 den eneste skvadronen med Starfighter i Norge. Det var imidlertid klart at også denne avdelingen skulle konvertere til F-16. Som en slags avskjed til Starfighter i Norge, klarte 334 å få hele 18 fly i luften på en gang. Formasjonen overfløy Bodø, riktignok etter at et fly fikk snags og måtte lande.

I januar 1982 begynte overgangen til F16 for alvor og Starfighterne ble bare vedlikeholdsfløyet som en del av beredskapen. Den 13. juli samme år ble de første flyene avgitt, en CF-104 og en TF104G som begge gikk til Forsvarsmuseets flysamling på Gardermoen. I november begynte utfasingen for alvor med regelmessige turer fra Bodø til Sola hvor flyene skulle lagres i påvente av videre disposisjoner.


Klar for take off i Bodø