In use Royal Canadian Airforce 1963-1971
334 Squadron   from 22.05.1974   889
CF-104 ,  Canadair Construction Number  683A-1189
Former Serial  12889, from 18.05.1970 Serial Number 104889
WFU 25.11.82. Stored at Sola.   Given to Sogn Videregående Skole,Oslo. Is on display ay Torp Airport,Sandefjord maintained by the assosiation Dakota Norway.
Tatt ut av bruk .25.11.1982..Lagret på Sola og deretter gitt til flylinja på Sogn videregående skole ,Oslo , for bruk som instruksjonsfly..For noen år tilbake ble flyet gitt til Dakota Norway ,Sandefjord Lufthavn Torp som holder det vedlike.
104889.nr.1104889.nr.2104889.xx.06.2006 Torp104889.xx.06.2006 Torp.Picture / bilde 1 Espen Otterstad 2 Anders Presterud 3,4,.. june.2006 Torp,Sandefjord by ..Hans van der Vlist

...........................................................................889 Sandefjord Lufthavn ,Torp 06-2006