In use Royal Canadian Airforce 1963-1971
334 Squadron   from 23.08.1974  886
CF-104 , Canadair Construction Number  683A-1186
Former Serial  12886 , from 18.05.1970 Serial Number 104886
WFU 09.12.82. Stored at Sola. Later  given to Given to Rygge Hovedflystasjon for ABDR-training. In 2001 moved to Trondheim as a testbed for a prototype fire extingusher experiment.Privately owned since 2001 and stored at Rudshøgda, Norway.
Tatt ut av bruk .09.12.1982.Lagret på Sola og deretter gitt til Rygge for ABDR bruk.I 2001 ble flyet tranportert til Trondheim for eksperimentell bruk for ny type brannslukking.Senere i 2001 ble flyet gitt bort mot at ny eier ordnet befraktning selv.
104886r1104886r2104886r3104886r4104886r5104886r6104886r7104886r8104886r9104886r9a104886r9b104886r9c104886r9d104886r9e104886r9f104886r9g104886r9h104886r9i104886r9j104886r9k104886r9l104886r9m104886r9n104886r9oAll Pictures / bilder Tom Svendsen ,july 2006


...............................886 taking off .Bodø air base .......Photo: Norsk Luftfartsmuseum , fotoarkiv
____________________________________________________________________________________________________

.........................886 private owned at Rudshøgda , july 2006.......Photo : Tom Svendsen