In use Royal Canadian Airforce 1963-1971
334 Squadron   from 28.01.1974  870
CF-104 , Canadair Construction Number  683A-1170
Former Serial  12870 , from 18.05.1970 Serial Number 104870

WFU 01.12.82. Stored at Sola. Later given to Bodø Airbase .Used as a tractor handling aircraft and kept outside. For many of the last years without markings .Since june.2007 taken care on and will be kept inside a shelter at Bodø Air base from now on.In may 2008 the aircraft was painted in a special color sheme .Note that none of the RNoaf CF-104 did ever use this colorsheme .

Tatt ut av bruk .01.12.1982.Lagret på Sola og deretter transportert til Bodø Flystasjon,Har blitt brukt som opplærings fly for traktor kjørere på Bodø Flystasjon og har i mange år stått ute under åpen himmel.I de siste årene uten noen helst form for merking.Fra juni.2007 tatt hånd om og er plassert inne i en shelter på Bodø Flystasjon fra nå av. I 2008 mai ble flyet malt i et spesielt fargeskjema.Merk at ingen av de norske CF-104 brukte dette fargeskjema noensinne.
104870.1.Helge Andreassen.1000 hours taxing in Bodø air base  23.apr.1979104870.2a.Bodo town 21.april.1983104870.2b.Bodo town 21.april.1983 cockpit104870.3.at Bodo Lufthavn probably in mid  90s104870.4. Bodo air base  april 2004 here without markings104870.6a. here in primer 04.april.2008104870.6d104870.7 in its new colorsheme 13.june.2008 Terje Gulbrandsen104870.8a Espen Johansen 13.june.2008104870.8b104870.8c104870.8e104870.8f104870.8g104870.8h104870.8i 14.june.2008 with F-35 mockup in frontPicture / bilde 1 Helge Andreassen .. 2-3 Espen Johansen ..4. Norsk Luftfartsmuseum , fotoarkiv
..5 Thomas Andre Hjelmen.. , 6-7 Tom Svendsen... 8
Terje Gulbrandsen ... 9-16 Espen Johansen june.2008

. ................................870 beautifully displayed Bodo , 13.june.2008 .....Photo: Terje Gulbrandsen