In use Royal Canadian Airforce 1962-1971
334 Squadron   from 14.02.1974  860
CF-104 , Canadair Construction Number  683A-1160
Former Serial  12860 , from 18.05.1970 Serial Number 104860
Crashed on 8-jun-1979 near the island Spildra in Kvænangen. Just after completing a simulated missile attack on a small island norteast of Spildra, the pilot noticed reduced enginepower and loss of airspeed. As the afterburner was lit, the plane caught fire. The pilot, Squadron cief Col. Per Bøthun managed to eject, and escaped with minor injury.
Totalhavari 8. juni 1979 på øya Spildra i Kvænangen. Like etter avslutningen av et simulert rakettangrep mot en holme nordvest for Splidra, merket flygeren at motoreffekten var redusert og at hastigheten avtok. Da etterbrenneren ble slått på oppsto brann i flyet. Flygeren, major og skvadronsjef Per Bøthun fikk skutt seg ut og kom fra ulykken med lettere skader.
 

......................................................................................Picture missing