In use Royal Canadian Airforce 1962-1971
334 Squadron   from 26.02.1974-1982   818
CF-104 , Canadair Construction Number  683A-1118
Former Serial  12818 , from 18.05.1970 Serial Number 104818
WFU 03.12.82. Stored at Sola 1982-1985 .Kjevik 1985-2010 was used as ABDR training at RNoAF LSK, KjevikTransported by lorry 19.june.2010 Kjevik-Vestby , then Vestby-Kjeller on 21.june.2010.The aircraft cockpit section was taken from the aircraft in september.2010 ..This aircraft data plate is missing and strangely mounted on 717 (104717)
Tatt ut av bruk .03.12.1982.Lagret på Sola 1982-1985 .Kjevik 1985-2010 hos Luftforsvarets Tekniske Skolesenter,Kjevik for bruk som instruksjonsfly ABDR.Flyttet på lastebil Kjevik-Vestby 19.juni.2010 , så fra Vestby-Kjeller 21.juni.2010.Flyets cockpitseksjon ble fjernet fra flyet sept.2010. Dette flyets dataplate er merkelig nok montert på CF-104 "717"
Picture / bilde 1 NATO, 2 Gunvald Økland 1978 , 3 Norsk Luftfartsmuseum ,fotoarkiv , 4 Walter Wan Bel ..5 Eric Tammer , 6 Hans Van Der Vlist 2006 , 8-24 Tom Svendsen june-sep.2010

...................................818 cockpit ,Kjeller , september.2010......Photo: Tom Svendsen

...............