In use Royal Canadian Airforce 1962-1971
334 Squadron   from 17.08.1973   766
CF-104 , Canadair Construction Number  683A-1066
Former Serial  12766 , from 18.05.1970 Serial Number 104766
WFU 22.nov.82. Stored at Sola..Since 1994-2009 displayed on pole at  LHK (Luftforsvarets Hovedverksted ),Kjeller.painted in wrong grey paint.Marked F-104 which also was wrong.Taken down for restoration 11.sept.2009.Remounted on pole 26.oct.2009 with nearly the correct colours from now on.
Tatt ut av bruk .22.11.1982.Lagret på Sola og deretter transportert til Kjeller flyplass..Fra 1994 utstilt på påle ved LHK (Luftforsvarets Hovedverksted ),Kjeller.Forøvrig da malt i feil grå farge Var også feilmerket "F-104" .Tatt ned fra pålen 11.sept.2009 .Påmontert pålen igjen 26.okt.2009 i en tilnærmet korrekt grønn/grå farge maling.
All Pictures / bilder Tom Svendsen , 1-3 aug.2004 , 4-9 oct.2006 , 10-24 , oct.2009

..........................104766 , remounted on pole LHK, Kjeller 26.october.2009 ....Photo: Tom Svendsen