Starfighter.no websted gammel stil

Innkalling til ordinært årsmøte
i Starfighterens venner

 

Tid    - fredag 31.mars 2017 kl.1800

Sted  - Norsk Luftfartsmuseum,
          auditoriet. Bodø

Cover foto: Philippe Rey

Starfighter.no

I Bodø finnes Europas eneste flyvedyktige Starfighter.

Bli medlem av Starfighterens Venner. •  Medlemskontingent er for enkeltpersoner satt til kr.400,-

og for bedrifter til kr.2000,- pr .år.

Terje Busterud, tbuster@online.no tar seg av medlemsregistert.