Starfighter.no websted gammel stil

Bli medlem av Starfighterens Venner. •  Medlemskontingent er for enkeltpersoner satt til kr.450,-

og for bedrifter til kr.4000,- pr .år.

Terje Busterud, tbuster@online.no tar seg av medlemsregistert.